image Wynagrodzenie

Świadczenie pomocy prawnej na rzecz Klientów, zarówno dla osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych, odbywa się na podstawie jednorazowych zleceń lub na podstawie umowy o stałą obsługę prawną.

Wysokość wynagrodzenia ustalana jest w trakcie indywidualnej konsultacji z Klientem i zależy od zakresu świadczonych usług, stopnia skomplikowania sprawy oraz wymaganego nakładu pracy.