Uchwała Składu 3 Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 10 października 2013 roku (III CZP 53/13)

Złożenie przez uprawnionego do zachowku wniosku o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy przerywa bieg terminu przedawnienia jego roszczenia o zachowek należny od spadkobiercy ustawowego.

<< Poprzedni 1 2 Następny >>